मनातली व्यथा आणि स्वप्नातली गाथा

मनातली व्यथा आणि स्वप्नातली गाथा


Sanjay Ronghe Sanjay Ronghe
Poem Poetry collection

Buy Hardcover ₹ 184.00

मी.... मी संजय रोंघे , नागपूर ला राहतो. विदर्भाच्या मातीत जन्मलो. विदर्भाच्या मातीतच हसत खेळात शिकून सवरून मोठा झालो. मी माझीच तारीफ करावी इतका काही मी गुणी नाही किव्वा मोठा पण नाही. बस तुमच्यातलाच एक, अगदी तुमच्या सारखाच, साधा सरळ, स्वतःतच रमणारा, अंतरात स्वप्न गुंफणारा, शक्य झालं तर ती...More

Publish Date : 19 Jan 2022


₹ 184.00 ( POD)


Purchases (POD) : 11

Pages : 117

Added to wish list : 1