ખડખડાટ

ખડખડાટ


Bharat Chaklasiya Bharat Chaklasiya

Summary

શ્રી ભરતભાઈ ચકલાસિયાનો પરિચય ઓનલાઈન પ્લેટફોર્મ પર થયેલો. એમની સૂક્ષ્મ હાસ્ય નિપજાવતી ટૂંકીવાર્તાઓ વાંચી. સમકાલીન હાસ્ય લેખકોમાં...More
Short story Humor Story collection

Buy Hardcover ₹ 277.00

હું ગુજરાતી સાહિત્યનો પરમ ઉપાસક જીવ છું. હાસ્ય રચનાઓ અને સામાજિક પ્રેરણાત્મક વાર્તાઓ મારી ફેવરિટ છે. આ દુનિયાના ખીચોખીચ માનવ પ્રવાહમાં પણ એકલા હોય એવા તમામ વ્યક્તિઓનો હું સાથીદાર છું. એકલતા જેને કોરી ખાતી હોય તેમને હું કમ્પની આપવા હમેંશા તૈયાર છું.

Publish Date : 29 Jan 2022


₹ 277.00 ( POD)


Purchases (POD) : 7

Pages : 249

Added to wish list : 2