नितिशतक निरुपण: सर्वांसाठी उपयुक्त ग्रंथ

नितिशतक निरुपण: सर्वांसाठी उपयुक्त ग्रंथ


डॉ. चंद्रहास शास्त्री सोनपेठकर डॉ. चंद्रहास शास्त्री सोनपेठकर
Book Review


Your Rating
blank-star-rating

संस्कृत अभ्यासक. वारकरी सांप्रदायिक कीर्तनकार, प्रवचनकार, भागवतकार. समाज माध्यमांत सातत्याने भारतीय तत्वज्ञान, संत साहित्य इत्यादी विषयक लेखन.

Publish Date : 13 May 2022

Reading Time :


Free


Reviews : 2

People read : 5

Added to wish list : 0