चतुश्लोकी आणि एकश्लोकी भागवत

चतुश्लोकी आणि एकश्लोकी भागवत


डॉ. चंद्रहास शास्त्री सोनपेठकर डॉ. चंद्रहास शास्त्री सोनपेठकर
Spiritual Article & Essay Mythological & Historical
Sorry ! No Reviews found!

संस्कृत अभ्यासक. वारकरी सांप्रदायिक कीर्तनकार, प्रवचनकार, भागवतकार. समाज माध्यमांत सातत्याने भारतीय तत्वज्ञान, संत साहित्य इत्यादी विषयक लेखन.

Publish Date : 05 Mar 2023

Reading Time :


Free


Reviews : 0

People read : 10

Added to wish list : 0