મગરૂર...!!!???
Short story Romance Story
અનિરૂધ્ધસિંહ ઝાલા "રાજ" - (18 March 2022) 5
વાહ સરસ

0 1

નિકિતા પંચાલ - (12 March 2022) 5
ખૂબ જ હ્ર્દયસ્પર્શી

0 1

SABIRKHAN PATHAN - (11 March 2022) 5
હૃદરદ્રાવક કથાનક આબિદભાઈ... આંખ ભીની થઈ ગઈ

0 1

સાગર મારડિયા - (09 March 2022) 5
અકલ્પનિય અને અદ્ભૂત. વધારે કહેવા શબ્દો ખૂટે છે. 👌👌👌

1 1

Varsha Kukadiya - (03 February 2020) 5
અદ્ભૂત....!!! મગરૂર પાછળની મજબૂરી હૃદયને સ્પર્શી ગઈ... અકલ્પનીય અંત.... ઘણીવાર આપણે સામેની વ્યક્તિને માનીએ છીએ તેવું હોતું જ નથી...

1 1

રાજેન્દ્ર સોલંકી - (17 September 2019) 5
ખુબજ સરસ કથાનક.👍💐

1 1

અમિષા પ્રણવ શાહ - (16 September 2019) 5
Oh! Very touchy

1 1

View More

નિવૃત્ત સરકારી કર્મચારી છું. વાંચવું અને લખવું મારો શોખ છે. સને 2018થી સાહિત્ય સર્જન કરવાનું શરૂ કર્યું છે. અત્યાર સુધી ચાર નવલકથાઓ અને ચાર નવલિકા સંગ્રહો પ્રકાશિત થયા છે. એક નવલકથા પ્રેસમાં છે. આગામી થોડા સમયમાં બીજી એક નવલકથા છપાવાની છે.

Publish Date : 14 Sep 2019

Reading Time :


Free


Reviews : 9

People read : 48

Added to wish list : 1