• X-Clusive
चुकली होती वाट

चुकली होती वाट


Aakanksha  Kulkarni Aakanksha Kulkarni

Summary

आपण खूप सहज पणे कोणाबद्दल मत मांडतो पण आपल्याला समोरच्या च्या मनात काय चालले असते, हे माहित नसतं. अशाच एका मुलीच्या मनात असा भयानक...More
Poem Poetry collection


Your Rating
blank-star-rating
All in one creation Ad - (21 July 2020) 5
मस्त

0 0

ऋचा कर्पे - (30 June 2020) 5
परिपक्व विचार, सुंदर कविता!

0 0


Publish Date : 30 Jun 2020

Reading Time :


Free


Reviews : 2

People read : 58

Added to wish list : 0