• X-Clusive
Be Prepared

Be Prepared


Vijaya Kuigade Vijaya Kuigade
Poem
Sparsh Hardik - (05 November 2020) 5
💐🙏 well expressed!

1 0


नमस्कार मी विजया, लेखक क्षेत्रात नविनच. दुहिता ही माझी पहिलीच कथा आपल्या आजुबाजूला अश्या अनेक दुहिता आहेत त्यांच्या कर्तव्याला सलाम हा कथा लिहिन्याचा हेतू. तुम्हाला माझा प्रयन्य कसा वाटला हे comment section मध्ये जरुर कळवा .

Publish Date : 05 Nov 2020

Reading Time :


Free


Reviews : 1

People read : 168

Added to wish list : 0