અધૂરી કવિતા

અધૂરી કવિતા


અમિષા પ્રણવ  શાહ અમિષા પ્રણવ શાહ

Summary

શોપી દિવાળી અંકમાં પ્રસ્તુત મારી વાર્તા.
Social stories


Your Rating
blank-star-rating
પૂર્વી ચોકસી - (27 October 2021) 5
Nicely written

1 0

Sima Shah - (14 June 2021) 5

1 0

નિકિતા પંચાલ - (27 May 2021) 5
amazing 😍👌

1 0

Brijesh Raychanda - (16 May 2021) 5
really amazing story... નજર સામે જ બધા દ્રશ્યો તરવરી ઉઠ્યા...

0 0

Akshay Kumar - (20 January 2021) 5
વાહ

0 0

કિશન પંડયા - (08 December 2020) 5
ખૂબ જ સરસ.

0 0

રાજેન્દ્ર સોલંકી - (07 December 2020) 5
વાહ,ખૂબ સરસ.👍💐

0 0

View More

Publish Date : 07 Dec 2020

Reading Time :


Free


Reviews : 13

People read : 77

Added to wish list : 1