दोष ना कुणाचा

दोष ना कुणाचा


जया  गाडगे जया गाडगे
Short story


Your Rating
blank-star-rating
Virag Wakade - (20 January 2021) 4
छान कथा! जगानं विश्वास गमावलाय;नि त्यात आपणही ! मात्र दुरून डोंगर साजरे !

0 0

Veena Kantute - (07 January 2021) 5
आजकाल बरेचदा, सुरक्षिततेच्या दृष्टीने जपताना असे ही होऊ शकते असा विचार मनात येतो. त्या विचाराला छान कथेत गुंफले आहे. प्रज्ञाजी

0 0

ऋचा दीपक कर्पे - (07 January 2021) 5
व्वा...... अप्रतिम

0 0


Publish Date : 07 Jan 2021

Reading Time :


Free


Reviews : 3

People read : 42

Added to wish list : 0