શૈલાની લૈલા

શૈલાની લૈલા


shital   ruparelia shital ruparelia
Short story Humor
અનિરૂધ્ધસિંહ ઝાલા "રાજ" - (31 August 2021) 5
હાસ્યરસ સહ વાસ્તવિકતા જોરદાર રચના મને ફોલો કરશોજી નવો જોઇન સહકાર

1 0

નિકિતા પંચાલ - (24 July 2021) 5
વાહ મસ્ત

1 1

Yashvant Thakkar - (16 June 2021) 4

1 0

PANKAJ JANI - (12 June 2021) 5
હાસ્ય થી ભરપૂર , પણ કોઈક ની કડવી વાસ્તવિકતા .. સરસ રચના .. 👌👌👌👌

1 1

Geeta Shukla - (05 May 2021) 5

1 0

સાગર મારડિયા - (01 May 2021) 5
વાહ ! જોરદાર હાસ્યકથા 👌👌👌

1 1

જાગૃતિ 'ઝંખના''મીરાં' - (01 May 2021) 5
😅😅😅👍

1 1

View More

Shital . O .Ruparelia

Publish Date : 30 Apr 2021

Reading Time :


Free


Reviews : 15

People read : 74

Added to wish list : 0