मृत्यूचे तांडव

मृत्यूचे तांडव


कल्पना देशमुख कल्पना देशमुख
Poem


Your Rating
blank-star-rating
विश्वेश्वर कबाडे - (28 April 2021) 5
विदारक वास्तव!

0 0

ऋचा दीपक कर्पे - (27 April 2021) 5
सद्य परिस्थिती😔😔😔

0 1


सेवानिवृत्त शिक्षिका, राज्य शासन आदर्श शिक्षिका पुरस्कार प्राप्त आणि कवियित्री

Publish Date : 27 Apr 2021

Reading Time :


Free


Reviews : 2

People read : 15

Added to wish list : 0