મેઘા (Season 2) - The Quest of Krishnapriya

મેઘા (Season 2) - The Quest of Krishnapriya


અવિચલ પંચાલ અવિચલ પંચાલ

Summary

આ નવલકથા વરૂણપ્રસ્થની રાજકુમારી ક્રિષ્નાપ્રિયા અને આર્યવર્ધનની પ્રણયકથા છે. જેના થકી આર્યવર્તનું ભવિષ્ય નિર્ધારિત થવાનું હતું.
Crime Thriller & Mystery Novel Romance Story

પુસ્તક એ મારું શરીર છે.પુસ્તકનું લખાણ એ મારું રક્ત છે.પુસ્તક નું શીર્ષક એ મારો આત્મા છે અને એ પુસ્તક નો લેખક મારો ભગવાન છે. મિત્રો તમે મને તમારા પ્રતિભાવ whatsapp તથા મેઈલ પર આપી શકો છો My Whatapp Number-8238332583 Email- avichal.abrs.1996@gmail.com

Publish Date : 13 Jun 2021

Reading Time :

Chapter : 7


Free


Reviews : 17

People read : 119

Added to wish list : 1