શોપિ વર્ષોત્સવ માઈક્રોફિક્શન સ્પર્ધા - ૨૦૨૧ Short storyline Winner - 1


  • X-Clusive
જીદ્દ

Summary

જીદ, અસ્તિત્વનાં અસ્વીકારની...
Short story Microfiction Social stories


Your Rating
blank-star-rating
ભક્તિ શાહ - (04 April 2022) 5
હ્રદયસ્પર્શી 👌

1 0

સાગર મારડિયા - (11 October 2021) 5
સુંદર 👌👌👌

1 0

Bhumi Joshi " સ્પંદન" - (27 July 2021) 5
wonderful

1 0

Sparsh Hardik - (25 July 2021) 5
સુંદર રૂપકકથા અને અદ્ભુત રજૂઆત! 👏👏👏👏😀💐

1 0

Asha Bhatt - (23 July 2021) 5
ખુબ સરસ

1 0

જાગૃતિ 'ઝંખના''મીરાં' - (21 July 2021) 5
jordarrrr..👌

1 0

View More

Publish Date : 20 Jul 2021

Reading Time :


Free


Reviews : 34

People read : 78

Added to wish list : 0