• X-Clusive
प्लास्टिकच पाणी

प्लास्टिकच पाणी


vijaya kuigade vijaya kuigade
Short story
स्नेहमंजरी भागवत - (23 October 2021) 5
खूप छान आयडिया आणि त्याचे वर्णन खूप सुंदर केलं आहे

1 1

Sunita Dagaonkar - (09 August 2021) 5

1 0

भारती महाजन रायबागकर - (01 August 2021) 5
जरा हटके संकल्पना

1 0

Nitin Pradhan - (31 July 2021) 5
वा छान क्लृप्ती

1 0

श्री. संदिप पंडित - (31 July 2021) 5
खूपच छान लेखन...

1 0

उज्वला कर्पे - (31 July 2021) 5
छान, संकटसमयी धैर्य हेच कामास येते, घाबरून गेल्यानंतर परिस्थिती हाताळता येत नाही.

1 1

Dr. Vidya Velhankar - (31 July 2021) 5

1 0

View More

नमस्कार मी विजया, लेखक क्षेत्रात नविनच. दुहिता ही माझी पहिलीच कथा आपल्या आजुबाजूला अश्या अनेक दुहिता आहेत त्यांच्या कर्तव्याला सलाम हा कथा लिहिन्याचा हेतू. तुम्हाला माझा प्रयन्य कसा वाटला हे comment section मध्ये जरुर कळवा .

Publish Date : 26 Jul 2021

Reading Time :


Free


Reviews : 14

People read : 94

Added to wish list : 1