તું પુરબ મેં પશ્ચિમ - કલકત્તાની પ્રવાસ યાત્રા

તું પુરબ મેં પશ્ચિમ - કલકત્તાની પ્રવાસ યાત્રા


સુનીલ અંજારીયા સુનીલ અંજારીયા

Summary

શ્રી. અનુપમ બુચ દ્વારા લખાયેલ કલકત્તાનું પ્રવાસવર્ણન . રજુઆત કર્તા સુનીલ અંજારીયા
Travel


Your Rating
blank-star-rating
જ્યોતિન્દ્ર મહેતા - (18 November 2021) 5
વાહ, બહુ જ સુંદર પ્રવાસ વર્ણન. પ્રવાસ વર્ણન લખવાની ઈચ્છા ધરાવનાર માટે બહુ જ ઉપયોગી લેખ. આટલું સરસ વર્ણન અહીં આપવા માટે ધન્યવાદ

0 1


દરેક વર્ગ, ખાસ યુવા વર્ગને ગમે અને મનોરંજન સાથે હકારાત્મક સંદેશ મળે તેવું લખવાની નેમ. દીર્ઘ વાંચન અને જીવનમાં અનેક અનુભવોમાંથી પસાર થઈ દરેક પ્રકારની દુનિયા જોઈ છે જે કલમ દ્વારા સહુ સમક્ષ મુકવાની નેમ છે. ખાસ તો યુવાનોને ગમે તેવા વિષયો અને વિષયવસ્તુઓ પર લખવું છે. અનેક સ્પર્ધાઓમાં ઇનામ...More

Publish Date : 17 Nov 2021

Reading Time :


Free


Reviews : 1

People read : 9

Added to wish list : 0