કિશોર સાહસકથા સ્પર્ધા Story Winner - 2


  • X-Clusive
સતત

Summary

યુગોથી સતત ચાલતા એક યુદ્ધના કેટલાક પાત્રો અમર છે. એમ કહો કે, સમયચક્રમાં બંધાઈ ચૂક્યા છે. આઈરિશ માયથોલોજી પર આધારિત એક સાહસકથા....More
Crime Thriller & Mystery Mythological & Historical


Your Rating
blank-star-rating
પ્રકાશ પટેલ - (03 February 2022) 5
ખૂબ સરસ અને અદ્ભૂત રસસભર વાર્તા ફેન્ટસીલેન્ડની સફર કરાવી ગઈ. મઝાની વાર્તા છે.👌👍

1 1

સુનિલ ર. ગામીત "નિલ" - (15 January 2022) 5
અદ્ભૂત અને રોમાંચક.

1 1

જ્યોતિન્દ્ર મહેતા - (15 January 2022) 5
બહુ જ રોમાંચક દુનિયાની સફર કરાવી. કોઈ હોલીવુડની ફિલ્મ જોતાં હોઈએ એવું લાગ્યું.

1 1

Hitesh Patadiya - (15 January 2022) 5
લાંબી અને રસપ્રદ વાર્તા લખવી અઘરી છે. સરળ શબ્દો સાથે સરસ વાર્તા રસ જાળવી રાખે છે. અલગ દુનિયાની સફર. 👌

1 2

અમિષા પ્રણવ શાહ - (07 January 2022) 5
વાહ. કંઇક અલગ અને રસપ્રદ. બેસ્ટ ઓફ લક.

1 1

નિકિતા પંચાલ - (05 January 2022) 5
ખૂબ જ સરસ

1 1

અનિરૂધ્ધસિંહ ઝાલા "રાજ" - (03 January 2022) 5
जोरदार खुब ज सुदर....धन्यवाद,, किशोर स्परधा मा मारी रचना वाची प्रतिभाव आपशोजी

1 2

View More

Publish Date : 01 Jan 2022

Reading Time :


Free


Reviews : 10

People read : 37

Added to wish list : 0