રઘુનું રસીકરણ

રઘુનું રસીકરણ


Bharat Chaklasiya Bharat Chaklasiya
Humor


Your Rating
blank-star-rating
Danabhai Rathod - (29 May 2022) 5
😁😁😁😁😁😁😁😁😁😁😁😁😁😁😁😁😁😁

0 0

divyang chavda - (21 May 2022) 5

0 0

Bharat Rabari - (24 January 2022) 5
😂😂😂

0 0

Rajendra Vithlani - (23 January 2022) 5

0 0

અનિરૂધ્ધસિંહ ઝાલા "રાજ" - (23 January 2022) 5
ખુબ જ ઉત્તમ લેખનકળા જોરદાર રચનાં મને ફોલો કરી મારી રચનાં જરૂર વાંચશોજી

0 0

Alpa Purohit - (23 January 2022) 5
ખૂબ સરસ રીતે રજૂ કરી છે આપે આ વાર્તા.

0 0

નિકિતા પંચાલ - (18 January 2022) 5
વાહ વાહ જોરદાર

0 0

View More

હું ગુજરાતી સાહિત્યનો પરમ ઉપાસક જીવ છું. હાસ્ય રચનાઓ અને સામાજિક પ્રેરણાત્મક વાર્તાઓ મારી ફેવરિટ છે. આ દુનિયાના ખીચોખીચ માનવ પ્રવાહમાં પણ એકલા હોય એવા તમામ વ્યક્તિઓનો હું સાથીદાર છું. એકલતા જેને કોરી ખાતી હોય તેમને હું કમ્પની આપવા હમેંશા તૈયાર છું.

Publish Date : 11 Jan 2022

Reading Time :


Free


Reviews : 13

People read : 49

Added to wish list : 0