ઢળતી સાંજનું અજવાળું

ઢળતી સાંજનું અજવાળું


આબિદ ખણુંસીયા આબિદ ખણુંસીયા "આદાબ" નવલપુરી
Romance Story
Nikhilranjan Dave - (20 August 2022) 5

1 0

Alka Kothari - (04 August 2022) 5
Very nice n heart touching story

1 1

Toral Shah - (09 May 2022) 5
ખૂબ સુંદર

1 1

નિકિતા પંચાલ - (16 February 2022) 5
વાહ ખૂબ સુંદર

0 1

Bhumi Joshi " સ્પંદન" - (15 February 2022) 5
very very nice and beautiful writing

0 1

રાજેન્દ્ર સોલંકી - (15 February 2022) 5
સુંદર કથાનક.આપશ્રીની શૈલી થકી કોઈપણ લેખન દીપી જ ઉઠે છે.👍👌💐

0 1

Bimal Raval - (14 February 2022) 5
Superb story sirji

0 1

View More

નિવૃત્ત સરકારી કર્મચારી છું. વાંચવું અને લખવું મારો શોખ છે. સને 2018થી સાહિત્ય સર્જન કરવાનું શરૂ કર્યું છે. અત્યાર સુધી ચાર નવલકથાઓ અને ચાર નવલિકા સંગ્રહો પ્રકાશિત થયા છે. એક નવલકથા પ્રેસમાં છે. આગામી થોડા સમયમાં બીજી એક નવલકથા છપાવાની છે.

Publish Date : 12 Feb 2022

Reading Time :


Free


Reviews : 14

People read : 56

Added to wish list : 2