माझं मागणं संपत नाही आणि तुझं देणं !

माझं मागणं संपत नाही आणि तुझं देणं !


डॉ. चंद्रहास शास्त्री सोनपेठकर डॉ. चंद्रहास शास्त्री सोनपेठकर
Poem


Your Rating
blank-star-rating
ऋचा दीपक कर्पे - (18 February 2022) 5
जय अंबे... 🙏🏻

1 1


संस्कृत अभ्यासक. वारकरी सांप्रदायिक कीर्तनकार, प्रवचनकार, भागवतकार. समाज माध्यमांत सातत्याने भारतीय तत्वज्ञान, संत साहित्य इत्यादी विषयक लेखन.

Publish Date : 18 Feb 2022

Reading Time :


Free


Reviews : 1

People read : 4

Added to wish list : 0