બકો સલવાયો બાથરૂમમાં !

બકો સલવાયો બાથરૂમમાં !


Bharat Chaklasiya Bharat Chaklasiya

Summary

આ હાસ્યવાર્તા વાંચીને કોઈને પેટનો દુખાવો થઈ જાય તો અમારી કોઈ જવાબદારી રહેશે નહિ એની નોંધ લેવી !
Humor


Your Rating
blank-star-rating
jayendra batunge - (23 July 2022) 5
ખુબ જ સુંદર રચના

0 0

Neel Patel - (30 May 2022) 5
😂😂😂🤣🤣

0 0

divyang chavda - (20 May 2022) 5
wah

0 0

નિકિતા પંચાલ - (16 May 2022) 5
વાહ સરસ

0 0

અનિરૂધ્ધસિંહ ઝાલા "રાજ" - (14 May 2022) 5
ઉત્તમ વાત

0 0

Varsha Kukadiya - (14 May 2022) 5
તમારી કલમને કોઈ ન પહોંચે...સલામ છે હાસ્યના બાદશાહને!👌😂😂😅😅

0 0

Tejal Vaghasiya Teju - (13 May 2022) 5
અરે પણ...... પણ..... પણ..... કેટલુંક હસવું?

0 0

View More

હું ગુજરાતી સાહિત્યનો પરમ ઉપાસક જીવ છું. હાસ્ય રચનાઓ અને સામાજિક પ્રેરણાત્મક વાર્તાઓ મારી ફેવરિટ છે. આ દુનિયાના ખીચોખીચ માનવ પ્રવાહમાં પણ એકલા હોય એવા તમામ વ્યક્તિઓનો હું સાથીદાર છું. એકલતા જેને કોરી ખાતી હોય તેમને હું કમ્પની આપવા હમેંશા તૈયાર છું.

Publish Date : 08 May 2022

Reading Time :


Free


Reviews : 13

People read : 57

Added to wish list : 0