ભાગમભાગ – શોપિ હાસ્યકથા સ્પર્ધા Story Winner - 3


  • X-Clusive
મર્કટ મનનાં તરખટ

મર્કટ મનનાં તરખટ


અમિષા પ્રણવ  શાહ અમિષા પ્રણવ શાહ

Summary

એક સાચું સપનું, જે સાચું ન પડે તો જ સારૂં. પણ... જો એ ખરેખર સાચું પડી જાય તો...
Humor
mrugtrushna *tarang* - (12 June 2023) 5
કરેખર! નવો શબ્દ જાણવા મળ્યો. અને, એ સાથે મસ્તી વાળી મોજ પણ! ☺️ સ્વપ્ન પણ ખતરનાકને ય શરમાવે એવું નીકળ્યું, નૈં!! 👍👌 😅😆😄

1 0

Jay Dadhania - (12 October 2022) 5

1 0

Toral Shah - (08 October 2022) 5

1 0

heena dave - (14 September 2022) 5
👌👌👌👌

1 0

નિકિતા પંચાલ - (10 September 2022) 5
ખૂબ સરસ

1 0

ઋતુલ ઓઝા " મહેચ્છા " - (06 September 2022) 5
ઓહ, ભારે ભાગમભાગ કરી... સરસ રચના 👌👍

1 0

Yashvant Thakkar - (05 September 2022) 5

1 0

View More

Publish Date : 01 Sep 2022

Reading Time :


Free


Reviews : 19

People read : 81

Added to wish list : 0