વીસ દમદાર..!

Summary

પ્રથમ પ્રયાસ છે વાર્તા સંગ્રહ માટે.. આપ સૌનાં પ્રતિભાવથી વધુ સારું લખવાની પ્રેરણા મળશે dear ones. ઘણાં સમયથી લેખનથી દૂર રહ્યાં પછી હવે ફરી...More
Short story Social stories Story collection

નમસ્કાર મિત્રો, હું વ્યવસાયે વકીલ છું. લેખક નથી પણ, લખવાની શરૂઆત કરી છે. નૃત્ય નો અનહદ શોખ છે. હાલમાં ભરતનાટયમ અને કથક ( ક્લાસિકલ ડાન્સ) શીખી રહી છું. સંગીત નો પણ ખૂબ શોખ છે. અભિનય ક્ષેત્રે રાજ્યકક્ષાએ પ્રથમ સ્થાન પ્રાપ્ત કરેલ છે. નૃત્ય અને અભિનય સ્ટેજ પરફોર્મર્સ ખુબ જ કરેલાં છે. પણ હવે એ...More

Publish Date : 14 Oct 2022

Reading Time :

Chapter : 5


Free


Reviews : 36

People read : 182

Added to wish list : 0