શિક્ષણ પર હાવી પરીક્ષાઓ

શિક્ષણ પર હાવી પરીક્ષાઓ


માનસી  પટેલ'માહી' માનસી પટેલ'માહી'

Summary

અર્પણ દરેક માતાપિતા દરેક શિક્ષકોને.. કુમળા ફૂલને હળવાશ અને હુંફથી ઉછેરો જો જકડ્યું તો આશા,આનંદ,હાસ્ય,હકારાત્મકતા, વિશ્વાસ,ધીરજ બધી...More
Article & Essay Social stories
Charul Bhadania - (26 June 2021) 5
very true

0 0

Rushi J Patel - (31 August 2020) 5

0 0

Varsha Kukadiya - (04 March 2020) 5
વાહ..બેટા...વાહ.. કલમને કંડારી તે સચોટ વાત કરી આજના વાલીની.... જોરદાર કીધું તે...

1 1

વાઘાણી પ્રશાંત {પ્રવાઘ} - (04 March 2020) 5
વાહ.... ખુબ ખુબ ખુબ જ સુંદર.... આપના વિચારો અને કલમ ને સલામ..

1 1

રાજુસર ગરસોંદિયા - (04 March 2020) 5
વાહ ખૂબ સરસ રીતે હાલની પરિસ્થિતિ નું વર્ણન કર્યું ખુબ સુંદર

1 1


કલ્પનાની પાંખો લઈ શબ્દો સાથે ઉડાન ભરતા શીખી રહી છું. દરેક શબ્દ દરેક રચના નવી જિંદગી આપે છે મને. વાંચવાના શોખને આગળ વધારી થોડુંક લખતી થઈ એની સાથે ઘણું શીખતી થઈ ગઈ. શ્રેષ્ઠ સમય આ શબ્દો સાથે જીવાય છે. દરેક ભાવ અને લાગણી સાથે જાત મૂકી સંવાદ કરું છું. બસ આખરી શ્વાસ સુધી મારી કલમ ના અટકે , મારા...More

Publish Date : 04 Mar 2020

Reading Time :


Free


Reviews : 5

People read : 49

Added to wish list : 0