માંડવી મોર્નિંગ - ૮

Hardik Raychanda

Publish Date : 19 October 2019

Photograph About

આપ ને ગમે તો ચોક્કસ અહીં જણાવજો ..!
4 Reviews
164
Photograph


Your Rating
blank-star-rating
આશકા શુકલ "ટીની" - (23 October 2019) 5
awsome👌

1 1

આબિદ ખણુંસીયા "આદાબ" નવલપુરી - (21 October 2019) 5
ખૂબ સરસ. શીર્ષક હોઈ શકે. "સુનુ ભાસે સધવાનું  ભાલ....!!" કેમકે દરિયા કિનારે હાલ કોઈ ચહેલ પહેલ નથી.

1 1

SABIRKHAN PATHAN - (21 October 2019) 5
સરસ

1 0