દિવ ખાતે સૂર્યાસ્તનો અદભુત નજારો

Babalu Oza

Publish Date : 05 February 2021

Photograph About

કહેવાય છે કે સમગ્ર ભારત દેશમાં દિવ સાથે ત્રણ સ્થળ જ છે જ્યાંથી સંપૂર્ણ સૂર્યોદય અને સૂર્યાસ્તનો અદભુત...More
13 Reviews
156
Photograph


Your Rating
blank-star-rating
Kanaiya Patel - (24 May 2022) 5
સુંદર તસ્વીર! આદિત્યનારાયણ નિંદ્રા માણવા સિધાવી રહ્યાં છે!

1 2

Krishvi Ram - (10 March 2022) 5
અતિ સુંદર

1 1

Shesha Rana(Mankad) - (02 September 2021) 5
awesome

1 1

Toral Shah - (30 May 2021) 5

1 1

KALYANI M PATEL - (03 May 2021) 5
Amazing click 👌👌👌

1 1

Rohiniba Parmar Raahi - (03 May 2021) 5
mind blowing photograph...👌👌

1 1

Bindiya Jani - (16 April 2021) 5
અતિ સુંદર

1 1

View More