મારુતિ

કિશન શેલાણા (કાવ્ય)

Publish Date : 03 May 2021

Photograph About

આજે મારા ઘરે હવન કર્યો જય કષ્ટ ભંજન દેવ
3 Reviews
136
Photograph


Your Rating
blank-star-rating
Asha Jignasha - (21 October 2021) 5
🙏🙏

1 0

Varsha Kukadiya - (03 May 2021) 5
અગ્નિદેવ અને કષ્ટભંજનદેવને નતમસ્તકે વંદન 🙏

1 1

Babalu oza - (03 May 2021) 5
વાહ, યજ્ઞ કુંડને વંદન છે🙏🌹🙏

1 1