મોનાલિસા, ટી આર્ટ

Ashka Shukal makeovers

Publish Date : 18 November 2019

Painting About

ચાની પત્તી કરવામાં આવેલું આર્ટ જેના માટે 2016 માં ઇન્ડિયન આઇડલ માં જવા માટે સિલેક્શન થયેલું.
5 Reviews
194
Painting


Your Rating
blank-star-rating
Shraddha VyasShah - (31 December 2019) 5
😘👌👌👍

1 1

પીયૂષકુમાર "પીયૂ" - (13 December 2019) 5
ખૂબ જ સુંદર....

0 0

... ..... - (18 November 2019) 5
superb...

1 1

Gaurang Patel અલગારી - (18 November 2019) 5
Splendid 💥

1 1