સાગર ને ભૂમિ

ધવલ પટેલ *sodh*

Publish Date : 17 May 2021

Painting About

✍️ સાગર ને ભૂમિ સાથે મળાવતા હુંતો કિનારો બની ગયો, પણ હરખ તો એ વાત નો કે કેટલાય ડૂબતા નો સહારો બની ગયો. #SoDh
4 Reviews
69
Painting


Your Rating
blank-star-rating
નિકિતા પંચાલ - (07 October 2021) 5
ખૂબ સરસ

0 1

Dipika Mengar - (18 May 2021) 5
mast..👌👌

0 0

નિશાન પટેલ (સ્વાગત) - (17 May 2021) 5
nice painting

0 0