પારિજાત

Bharti Modi

Publish Date : 06 September 2021

Photograph About

વિષ્ણુ ભગવાન નું પ્રિય ફૂલ છે...ખૂબજ સુગંધિત..
3 Reviews
92
Photograph


Your Rating
blank-star-rating
જયશ્રી બોરીચા વાજા 'લાવણ્યા'. - (06 September 2021) 5
વાહ ખૂબ સરસ..!

1 1

Babalu oza - (06 September 2021) 5
અરે વાહ, ખૂબ જ સુંદર લાગે છે...!👌👌👌

1 2

અનિરૂધ્ધસિંહ ઝાલા "રાજ" - (06 September 2021) 5
સરસ રચના.... અદ્ભુત લૅખની,,... મનૅ ફૉલૉ કરશૉજી સહકાર

1 2