नदीकाठ

Mahesh Bolaikar

Publish Date : 23 April 2020

Painting About

शांत नितळ पाणी नदीकाठच्या घाटाला बिलगून वहाते. त्याच पाण्यात आजूबाजूच्या परिसरातील बाया बापडी धुणं...More
1 Reviews
88
Painting


Your Rating
blank-star-rating