કાન

Bhumi Dodiya

Publish Date : 01 June 2020

Painting About

અરે સાંભળ હું કાન છું તને સંભળાય છે હું બધાને સાંભળી શકું છું જીવનની હરેક ક્ષણમાં ગુચવતી વાતોને પણ...More
3 Reviews
218
Painting


Your Rating
blank-star-rating
Bhavesh Nayak - (20 January 2021) 4

1 0

Babalu oza - (17 June 2020) 5
વાહ...ખૂબ સરસ

0 0

જગદીપ ઉપાધ્યાય - (15 June 2020) 5
Waah

1 0