કુદરતી નજારો

Mira Patel

Publish Date : 04 August 2020

Photograph About

પ્રકૃતિપ્રેમી લોકો માટે એક ઝલક....!!! મન ભરીને માણો એક સુંદર નજારો... સંધ્યા સમયે આકાશનું અનોખું રૂપ ને...More
16 Reviews
215
Photograph


Your Rating
blank-star-rating
પ્રકાશ પટેલ - (20 November 2020) 5
nice..

0 0

makvana hiren - (07 October 2020) 5

0 0

Bhoraniya madhavi - (20 September 2020) 5

1 0

Varsha Kukadiya - (07 August 2020) 5
વાહ!!!!

1 1

છાયા ચૌહાણ - (05 August 2020) 5
beautiful 👌

0 1

ભગીરથ ચાવડા - (04 August 2020) 5
એકદમ મસ્ત નજારો છે...

0 1

જયશ્રી બોરીચા વાજા 'લાવણ્યા'. - (04 August 2020) 5
ખૂબ જ સુંદર..

0 1

View More