હર હર મહાદેવ!

હર હર મહાદેવ!


Bijal   Butala Bijal Butala

Summary

શબ્દ રચના- હેતલ શાહ જ્યાં કઈ નથી ત્યાં શિવ છે.
Poem


Your Rating
blank-star-rating
Bharati Vadera - (04 April 2021) 5

નતમસ્તક ! નાભિમાંથી ઉઠતો ઘુંટાયેલો અવાજ અને સુંદર સ્વર લહરી...🌹🙏🌹👏🌹🙏🌹👏🌹


1 1

umang chavda - (27 March 2021) 5

અદભુત !


1 1

shital ruparelia - (06 March 2021) 5

Superb


1 1

Geeta Chavda - (28 February 2021) 5

અદભૂત..તન. મન ચિત્ત.. સઘળું શીવ મય..બની ગયું શબ્દો ને સ્વર સંપૂર્ણ.. શીવત્વમાં.ઓગળી ગયું


1 0

Pratiksha Patel - (28 February 2021) 5

1 0

પૂર્વી ચોકસી - (28 February 2021) 5

Speechless. Combination of greats words n voice🙏


1 0


Publish Date : 28 Feb 2021

Time to listen : 00:03:38


Free


Reviews : 6

People Listen : 115

Added to wish list : 2