અમે દાખલા દિલના!

અમે દાખલા દિલના!


Bijal   Butala Bijal Butala

Summary

સંબંધો માં લાગણીઓ ની ભરતી ઓટ ને ગાણિતિક ભાષા માં વહેવડાવતુ એક સરળ ગીત. સ્વર નિયોજન- શ્યામલ-સૌમિલ
Poem


Your Rating
blank-star-rating
કિશન એસ. શેલાણા - (22 January 2022) 5

ખૂબ સુંદર સ્વર સ્થાઈ અને અનરા..મસ્ત..


1 1

umang chavda - (27 October 2021) 5

waah waah. shu shabdo chhe ane etali j sundar gaayaki


1 1

નિકિતા પંચાલ - (07 October 2021) 5
nice

1 1

Pratiksha Patel - (25 July 2021) 5

1 0

Bipin Shah - (25 July 2021) 5

very nice


0 0

Haresh Modi - (24 July 2021) 5
ખૂબ સુંદર 👌

1 0

પૂર્વી ચોકસી - (23 July 2021) 5

Excellent


1 0

View More

Publish Date : 23 Jul 2021

Time to listen : 00:03:56


Free


Reviews : 8

People Listen : 110

Added to wish list : 1