વાંસળીના સૂર

વાંસળીના સૂર


Bijal   Butala Bijal Butala

Summary

માધવની વાંસળીના સૂર સાંભળવા ગોપીભાવે વિનવી રહેલું ગોકુળગામ.. વાંસળીના સૂર શબ્દ રચના.. ગીતાબેન ચાવડા
Spiritual


Your Rating
blank-star-rating
Bipin Shah - (03 June 2022) 5

1 0

Chandrika Patel - (23 May 2022) 5

વૅરી નાઈસ👌👌


1 2

જાગૃતિ 'ઝંખના''મીરાં' - (11 May 2022) 5

ખૂબ સરસ....👌


1 1

trupti chavda - (03 May 2022) 5

1 1

Geeta Chavda - (03 May 2022) 5

વહાલી બીજલ... શબ્દો ને આટલો સુંદર સ્વર આપવા બદલ ખુબ ખુબ આભાર... તારો ટહુકો ખુબ. ખુબજ ગમ્યો.


1 1

Pratiksha Patel - (03 May 2022) 5

1 0

પૂર્વી ચોકસી - (03 May 2022) 5

અદ્ભુત


1 0


Publish Date : 03 May 2022

Time to listen : 00:03:42


Free


Reviews : 7

People Listen : 35

Added to wish list : 2