ઈરફાન જુણેજા

User Image
169 People read 5 Received Responses 5 Received Ratings 0 E Books Sold 0 Hard Cover SoldAbout ઈરફાન જુણેજા

ગુજરાતી મારી માતૃભાષા અને મારી માતૃભાષા પ્રત્યે મને અઢળક પ્રેમ. એ પ્રેમને વ્યક્ત કરવા ટૂંકીવાર્તા, કવિતાઓ અને એપિસોડિક વાર્તાઓ લઈને આપની સમક્ષ હાજર છું. આશા છે આપને ગમશે..