Kishan Pandya

User Image
8170 People read 1105 Received Responses 1271 Received Ratings 15 E Books Sold 3 Hard Cover SoldAbout Kishan Pandya

આમ તો મેં મેકેનિકલ એન્જીનીયરિંગ કરેલ છે પણ બચપણથી જ વાંચવું એ મારો શોખ રહ્યો છે.વાંચતા વાંચતા કયારે હું પોતે લેખક બની ગયો એ મને પોતાને ખ્યાલ ન રહ્યો.આવી રીતે લખતાં લખતાં મારી વાર્તાઓ ઉમંગ ભાઈના ધ્યાનમાં આવી અને તેમને મને આ પ્લેટફોર્મ અંગે કહ્યું.આ પ્લેટફોર્મ પર મારી શરૂઆત છે આશા છે કે...More


No Record Found
https://shopizen.s3.ap-south-1.amazonaws.com/avatar/user-default.png

Maya Shelat
Followers : 41
https://shopizen.s3.ap-south-1.amazonaws.com/avatar/6260052a1f4e1-1650459946.jpg

Hetal Sadadiya
Followers : 84
https://shopizen.s3.ap-south-1.amazonaws.com/avatar/5ea6ca508e73e-1587989072.jpg

hardik raychanda
Followers : 210
https://shopizen.s3.ap-south-1.amazonaws.com/avatar/5ddca5f3f3ec2-1574741491.png

Brijesh Raychanda
Followers : 133
https://shopizen.s3.ap-south-1.amazonaws.com/avatar/5dac1bb0dc314-1571560368.png

Varsha Kukadiya
Followers : 134
https://shopizen.s3.ap-south-1.amazonaws.com/avatar/60b31be4b57f0-1622350820.jpg

Milan Antala
Followers : 55
https://shopizen.s3.ap-south-1.amazonaws.com/avatar/616d69d435d89-1634560468.jpg

Zarna Trivedi
Followers : 15
https://shopizen.s3.ap-south-1.amazonaws.com/avatar/5ed28ff9ae137-1590857721.png

Nilesh Thanki
Followers : 35
https://shopizen.s3.ap-south-1.amazonaws.com/avatar/5e72d1f2c5808-1584583154.png

...
Followers : 118
https://shopizen.s3.ap-south-1.amazonaws.com/avatar/user-default.png

Dipty Patel
Followers : 55
https://shopizen.s3.ap-south-1.amazonaws.com/avatar/user-default.png

Seema Bagada
Followers : 42
https://shopizen.s3.ap-south-1.amazonaws.com/avatar/6098ed114132d-1620634897.jpg

સાગર...
Followers : 47
https://shopizen.s3.ap-south-1.amazonaws.com/avatar/5f27d0cea1bb4-1596444878.png

ભગીરથ...
Followers : 90
https://shopizen.s3.ap-south-1.amazonaws.com/avatar/623c303a3180c-1648111674.jpg

હિરલ...
Followers : 153
https://shopizen.s3.ap-south-1.amazonaws.com/avatar/6034970060e34-1614059264.png

Haris Modi
Followers : 84
https://shopizen.s3.ap-south-1.amazonaws.com/avatar/user-default.png

Dr ankur bera
Followers : 16
https://shopizen.s3.ap-south-1.amazonaws.com/avatar/5f058a7c18688-1594198652.png

માનસી ...
Followers : 109

View More
No Record Found