Nagesh s Shewalkar

User Image


2102 People read
91 Received Responses
151 Received Ratings
3 Ebooks Sold
69 Paperback Sold


About Nagesh s Shewalkar

मी मराठी भाषा लेखक असून सेवानिवृत्त मुख्याध्यापक आहे. माझी कथा, कादंबरी, चरित्र अशी मिळून पंचवीस पुस्तके प्रकाशित झाली आहेत.