Priyanka Barde

User Image
102 Views 0 Received Responses 0 Received Ratings

About Priyanka Barde

छिन्नमनस्कता या मनोरोगासकट झगडताना मी इतर मनोरूग्णांची ही पाठीराखण करू इच्छिते. या उपक्रमास मला सहकार्य करा. माझे शिक्षण M.Sc.B.Ed.संपर्क 8485803876