Niky Malay

User Image
0 Views 0 Received Responses 0 Received Ratings

About Niky Malay

વિશ્વાસની ડગર પર ચાલવું ગમે છે, નસીબ સફરે વંટોળિયામાં ફરવું ગમે છે. આદત છે મારી સાહસોને ખેડવાની, મોતને પણ મુઠ્ઠીમાં બાંધવું ગમે છે. I am government employees, bhuj -kutch reading and writing is my hobby. -nikymalay

No Record Found
No Record Found
No Record Found