Manisha Pradhan

User Image
0 Views 0 Received Responses 0 Received Ratings

About Manisha Pradhan

મનમાં સ્ફુરેલી લાગણીઓને શબ્દદેહમાં ઢાળીને આલંકારિક વર્ણન કરવાનું ગમે છે.એ ગદ્ય અને પદ્ય રચનાઓ પણ હોઈ શકે છે. વાંચન, લેખન અને નિરીક્ષણ કરવું ગમે છે.

No Record Found
No Record Found
No Record Found