જયશ્રી બોરીચા વાજા 'લાવણ્યા'.

User Image
1961 People Listen 59 Received Responses 67 Received Ratings

About Jayshree Boricha vaja

નમસ્કાર મિત્રો, હું વ્યવસાયે વકીલ છું. લેખક નથી પણ, લખવાની શરૂઆત કરી છે. નૃત્ય નો અનહદ શોખ છે. હાલમાં ભરતનાટયમ અને કથક ( ક્લાસિકલ ડાન્સ) શીખી રહી છું. સંગીત નો પણ ખૂબ શોખ છે. અભિનય ક્ષેત્રે રાજ્યકક્ષાએ પ્રથમ સ્થાન પ્રાપ્ત કરેલ છે. નૃત્ય અને અભિનય સ્ટેજ પરફોર્મર્સ ખુબ જ કરેલાં છે. પણ હવે એ...More