મયૂર પટેલ

User Image
0 People Listen 0 Received Responses 0 Received Ratings

About Mayur Patel

વલસાડના રહેવાસી મયૂર પટેલ મૂળે તો સિવિલ એન્જિનિયરિંગ ભણ્યા છે, પણ સાહિત્યપ્રીતિને લીધે તેઓ બાળપણથી જ સાતત્યપૂર્ણ વાંચન-લેખન સાથે સંકળાયેલા રહ્યા છે. તેમની પહેલી અંગ્રેજી નવલકથા ‘વિવેક એન્ડ આઇ’ ૨૦૧૦માં પેંગ્વિન બૂક્સ ઇન્ડિયા દ્વારા પ્રકાશિત થઈ હતી, જે ડાંગના જંગલોમાં આકાર લેતી...More

No Record Found
No Record Found
No Record Found