પરમવીર ચક્ર - બુક રિવ્યુ

પરમવીર ચક્ર - બુક રિવ્યુ


Brijesh Raychanda Brijesh Raychanda

Summary

ભારતીય જવાનોની યુદ્ધ સમયની શૌર્યગાથા કહેતી બુકનો રીવ્યુ.
Biography & True Account Article & Essay Social stories
નિકિતા પંચાલ - (12 August 2021) 5
ખૂબ સરસ રીવ્યુ

0 0

Vimlesh Doshi - (11 March 2021) 5

0 0

Bharat Rabari - (19 February 2021) 5

1 1

Maheshbhai patel - (02 February 2021) 5
વાહ બ્રિજેશભાઈ પરમવીર ચક્રનો સરસ રીવ્યુ આપ્યો

1 1

Jaya. jani.Talaja."jiya" - (31 January 2021) 5

1 1

મયૂર પટેલ - (29 January 2021) 5
સરસ રીવ્યુ ભાઈ 👌👌

1 1

View More

વ્યવસાયથી સિવિલ એન્જિનિર સાથે સાથે એન્જિનિરિંગ કોલેજમાં પ્રધ્યાપક, દિલથી ફિલ્મનો જીવડો, પ્રવાસનો ખૂબ જ શોખીન અને વિચારક. વાંચવાનો શોખ તો વારસામાં મળેલો પણ લખવાની કોશિશ અત્યારે ચાલુ કરી.

Publish Date : 26 Jan 2021

Reading Time :


Free


Reviews : 20

People read : 266

Added to wish list : 1