મધ્યબિંદુ

મધ્યબિંદુ


khyati thanki નિશબ્દા khyati thanki નિશબ્દા
Poem


Your Rating
blank-star-rating
છાયા ચૌહાણ - (28 September 2022) 5
👌👌

1 1

Jayantilal Vaghela (એકાંત) - (19 September 2022) 5
સરસ રચના..💐💐

1 1

Dina Chhelavda - (13 July 2021) 5
ખુબ ખુબ સુંદર રચના 👌👌

1 1

Bhumi Joshi " સ્પંદન" - (15 June 2021) 5
awesome. one of my favorite

1 1

PANKAJ JANI - (13 June 2021) 5
મસ્ત 👌👌👌👌

0 1

Patel Kanu 'રજ' - (13 June 2021) 5
ખૂબ જ સરસ👌👌

0 1

જયશ્રી બોરીચા વાજા 'લાવણ્યા'. - (13 June 2021) 5
વાહ વાહ dear ખૂબ સરસ રચના..!

0 1


નિજાનંદ માટે સંવેદનાની અભિવ્યક્તિ

Publish Date : 13 Jun 2021

Reading Time :


Free


Reviews : 7

People read : 17

Added to wish list : 0