'એક મુઠ્ઠી પ્રેમ અને હૂંફની...' Story Winner - 1


  • X-Clusive
હું સમજી શકું છું...

હું સમજી શકું છું...


અમિષા પ્રણવ  શાહ અમિષા પ્રણવ શાહ

Summary

હું સમજી શકું છું... માત્ર બોલાયેલા શબ્દો એ હૂંફ નથી આપી શકતા, જે સમદુખિયાનો માત્ર સ્પર્શ પણ આપી શકે છે. આ વાર્તામાં નાયક તથા અન્ય ...More
Social stories


Your Rating
blank-star-rating
ભક્તિ શાહ - (04 April 2022) 5
very engaging 👌

1 0

અનિરૂધ્ધસિંહ ઝાલા "રાજ" - (29 August 2021) 5
સરસ રચના

1 0

Toral Shah - (09 August 2021) 5

1 0

રાજેન્દ્ર સોલંકી - (09 August 2021) 5
ઓહો.કરુણ..💐💐

1 0

Sparsh Hardik - (11 July 2021) 5

1 0

પલ્લવી કોટક - (22 June 2021) 5
ઓહ ખૂબ હૃદય સ્પર્શી

1 0

Bhumi Joshi " સ્પંદન" - (21 June 2021) 5
ખુબ ખુબ હૃદય સ્પર્શી

1 0

View More

Publish Date : 19 Jun 2021

Reading Time :


Free


Reviews : 28

People read : 82

Added to wish list : 0