રૂપ અને રૂપિયાનો મોહ

રૂપ અને રૂપિયાનો મોહ


Bharat Rabari Bharat Rabari
Poem


Your Rating
blank-star-rating
રચનાઓ મીના શાહની - (11 November 2021) 5
👌👌

1 1

Hanif Meman - (11 November 2021) 5

1 1

Alka Kothari - (11 November 2021) 5
ખૂબ સરસ.

1 1

મીરા પટેલ - (11 November 2021) 5
ખૂબ સરસ પંક્તિઓ👌

1 1

રાજેન્દ્ર સોલંકી - (07 November 2021) 5
સત્યકવન.💐💐

1 1

સાગર મારડિયા - (06 November 2021) 5
એકદમ સાચું કહ્યું 👌👌👌

1 1

નિકિતા પંચાલ - (04 November 2021) 5
ખૂબ સરસ કહ્યું

1 1

View More

હું ભરત રબારી, માંગરોળ, જી. જુનાગઢ નો રહેવાસી. હું ગદ્ય/ પદ્ય બંને લખું છું. અલગ અલગ પેપરોમાં મારી રચનાઓ છપાય છે.. જુદાં જુદાં ઓનલાઈન પ્લેટફર્મ પર પણ લખું છું અને ત્યાં યોજાતી સ્પર્ધાઓમાં મારી રચનાઓ વિજેતા બની છે. dreams publication દ્વારા પ્રકાશિત પુસ્તક સ્નેહના સંગાથમાં પણ મારી એક વાર્તા પ્રકાશિત...More

Publish Date : 03 Nov 2021

Reading Time :


Free


Reviews : 8

People read : 22

Added to wish list : 0