Sharmila :

Sharmila :


Pradip Joshi Pradip Joshi

Summary

There are many actress in hindi film industry. Sharmila is one of them. I like her pictures.
Article & Essay Film and music
Sorry ! No Reviews found!

मी प्रदीप जोशी. सेवानिवृत्त माध्यमिक शिक्षक व पर्यवेक्षक. पत्रकार. लेखक. कवी. मी दररोज लेखन करतो. विविध विषय हाताळतो. माझी सहा पुस्तके प्रकाशित झाली आहेत. आपण माझे लेखन जरूर वाचा. त्यावर स्पष्ट मत व्यक्त करा. लेखनाला प्रोत्साहन द्या.

Publish Date : 14 Dec 2023

Reading Time :


Free


Reviews : 0

People read : 34

Added to wish list : 0