સ્વામિનારાયણ ભગવાન

Hemani Patel "તસ્વી"

Publish Date : 25 October 2021

Photograph About

સંત પરમ હિતકારી...
1 Reviews
114
Photograph


Your Rating
blank-star-rating
Babalu oza - (25 October 2021) 5
અરે વાહ મેમ, સ્વામીબાપાના બહુ જ સુંદર દર્શન કરાવવા બદલ આભારી છું...! 🙏🌹જય સ્વામિનારાયણ🌹🙏

1 1