સ્વામિનારાયણ ભગવાન

Hemani Patel "તસ્વી"

Publish Date : 25 October 2021

Photograph About

મારા સેવનીય સુંદર મૂર્તિ વાલોવર....????????
3 Reviews
104
Photograph


Your Rating
blank-star-rating
ऋचा दीपक कर्पे - (29 October 2021) 5

1 0

Babalu oza - (25 October 2021) 5
વાહ વાહ અદભુત દર્શન...!🙏🌹જય સ્વામિનારાયણ🌹🙏

1 1